Kurz programování pro Windows CE

Na následujících stránkách je možné nalézt kurzy programování pro kapesní počítače s operačním systémem Windows CE - nyní Pocket PC. Texty by měly posloužit začátečníkům k seznámení s jednou z možností tvorby aplikací pro tyto zajímavé přístroje.

Výklad je založen na použití vývojového prostředku eMbedded Visual Tools od firmy Microsoft. V prvních dvou kurzech jsou uvedeny pouze základy programování pomocí Windows API. Třetí a čtvrtý kurz již využívají možnosti, které nabízí knihovna MFC.

Každý kurz je dělen do jednotlivých kapitol, je postupováno pomocí názorného příkladu. Zamýšlený rozsah kurzů nemůže nahradit podrobný manuál a obsáhnout širokou sadu funkcí a možností, které nabízí programování pro Windows. Je určeno jako první "odrazový můstek" pro další vlastní studium.

Texty by měly pomoci překlenout případným zájemcům o programování počáteční těžkopádné tápání v této problematice, protože vhodná literatura v této oblasti chybí. Myslím si totiž, že když jsem pavučiny na některých slepých cestách již vymetl, nemusíte tudy chodit vy... :-)

V prvním kurzu se můžete seznámit se základními kroky při tvorbě programu pro Windows CE. Cílem této části je vytvořit jednoduchý hexadecimální prohlížeč souborů. Jsou zde probrány základy tvorby programu a jeho kostra, vykreslování objektů na displeji, práce s písmem, použití společných dialogů a přístup k souborům.

Druhá část pak na získané znalosti navazuje a snaží se (opět velmi stručně) seznámit s postupy při tvorbě animací, při práci se zvukem, vlastními dialogy a registry Windows... Na konci tohoto kurzu by měla být jednoduchá známá hra "15" - posouvání kostek do uspořádané pozice.

Následující třetí část opouští programování v čistém API a začíná využívat knihovnu MFC. V několika krocích je vytvořen dialogově založený program, který pomocí několika oken vlastností umožňuje testovat sériový port, nastavovat jeho parametry a komunikovat přes sériový nebo infračervený port počítače.

Čtvrtý kurz (podobně jako třetí část) využívá knihovnu MFC. Další podobnost s předcházející částí je také v tom, že je zaměřen na využití hardware počítače. Pokusíme se v něm přinutit kapesní počítač, aby pracoval jako dálkový ovladač spotřební elektroniky pomocí infračerveného portu.

V pátém kurzu vytvoříme na základě knihovny MFC program s architekturou dokument/pohled se zaměřením na komunikaci na Internetu. Pomocí programu "Clear Mail" se může uživatel podívat na obsah své E-mailové schránky a zrušit zprávy, které nepotřebuje - především zlikvidovat spam.

Jednoduchý přístup k práci s databázemi si ukážeme v šestém kurzu. Cílem bude program pro ukládání a prohlížení seznamu telefonních čísel rozdělených do několika kategoriích. Výsledný program vám jistě nahradí telefonní diář. :-)


Kurz I

Kurz II

Kurz III

Kurz IV

Kurz V

Kurz VI


Zde jsou připraveny odkazy na stránky Microsoft, kde můžete hledat potřebné vývojové prostředky používané v těchto kurzech.

Pokud někde v textech objevíte chybu, pošlete prosím upozornění na E-mail: . Děkuji...
Upozorňuji však předem, že nemohu odpovídat na konkrétní dotazy typu: "Na počítači mi nejede to a to ...". :-)